D seriýaly Gün köçe çyrasy - Akylly we ýaşyl durmuş

5 metr polýuslara 200W gün köçe çyrasy gurýar.Gün ýaşandan soň gün şöhlesi awtomatiki işleýär.Müşderi, ony gurnamaga begenýändiklerini we elektrik togunyň asla zerur däldigini bize diýseň begenýär.Bu synag taslamasyndan soň has köp taslamalar geler.

sadsf
dsafdsf

Gün çyralary bütin dünýäde meşhurlyga eýe bolýar.Energiýanyň tygşytlanmagyna we tora az garaşlylyga goşant goşýan Gün çyralary, gün şöhlesiniň ýeterlik ýerinde iň oňat çözgüt bolýar.Diňe hökümet taslamasynda ulanmak bilen çäklenmän, ýönekeý adamlaryň öýüne gün şöhlesi hem gelýär.

“Liper” -de gün köçe çyralary üçin ajaýyp bir akylly ulgam hödürleýäris, iň ýokary netijelilik we tygşytlamak üçin gün panelleri bilen jübütlenen ýokary hilli LED armaturalaryny taparsyňyz.Bu akylly dolandyryş ulgamy tehnologiýasy boýunça, “Liper Newest D” seriýaly gün köçe çyralary 30 ýagyşly günüň dowamynda yşykda bolup biler.Elhenç ýagyşly howada-da bu akylly ulgam dar we giň ýerlere durnukly yşyklandyryş berýär we jedelli işläp biler.

Näme üçin D seriýaly gün şöhlesini saýlamaly?

LiFePO₄battery> 2000 gezek gaýtadan işlemek

Uly göwrümli ýokary öwrülişik poli-kremniý gün paneli

Düzülip bilinýän gün paneli, gün şöhlesini has köp almak üçin paneliň ugruny sazlap biler

Öz islegiňiz üçin 100W we 200W

Maslahat berilýän beýiklik: 4-5M

Akylly wagt dolandyryşy

Batareýa kondensatory wizual

Gün şöhlesi batareýa önümi bilen.Daşaýyş wagtynda gowy goralmasa, ýangyny döreder.Her Liper gün köçe çyrasy aýratyn gorag bilen aýratyn gaplanýar.

Täze tehnologiýa täze akylly we ýaşyl durmuş döredýär.Liper yşyklandyryşy hem hemişe edýär.


Iş wagty: 13-2022-nji aprel

Habaryňyzy bize iberiň: