EIN STORI

GOLAU - Disglair, Addawol

Allwch chi byth ddychmygu beth fydd yn digwydd os nad oes golau yn y byd
Mae bodau dynol yn dal i ymbalfalu yn y tywyllwch
Gellir olrhain yr awydd a'r ymlid am olau yn ôl i fytholeg Roegaidd - Fflam Prometheus
Ar yr 21ain o Hydref 1879. llarieidd-dra eg
Trodd Edison y myth yn realiti, daeth â golau go iawn
Owedi cychwyn ar gyfnod newydd i hanes gwyddoniaeth a'r ddynolryw gyfan

Ar yr un pryd, dyma stori Liper

Proffil Cwmni

43

Gan ddilyn yr arddull gweithgynhyrchu trwyadl ac o ansawdd uchel, mae'r Cwmni yn rhoi pwys mawr ar enw da ac ansawdd.Mae'r holl brif gynhyrchion wedi pasio ardystiadau rhyngwladol IEC, CB, CE, GS, EMC, TUV, EMC, LVD ac ERP ac ardystiadau cenedlaethol CQC a CCC Tsieina.Mae'r holl gynyrchiadau yn cael eu cynnal yn unol â ISO9001: 2000 International System System.The Company wedi sefydlu lefel genedlaethol ymchwil a datblygu canolfan dechnoleg a labordy.Mae ganddo dîm ymchwil a datblygu arbenigol ac mae wedi caffael amrywiaeth o batentau, gan gynnwys 12 patent ar gyfer dyfeisio, 100 o batentau ar gyfer cyfleustodau, a 200 o batentau ar gyfer dylunio.O'r cynhyrchiad, ymchwil a datblygu i arloesi, mae wedi dod yn arweinydd diwydiant goleuo a gwerthu ledled y byd, mae ei gynhyrchion yn mwynhau enw da ymhlith cwsmeriaid.Arweinydd cwmni, wedi mynd gyda Llywydd Tsieineaidd i ymweld â gwledydd Ewropeaidd am lawer o weithiau a chynnal trafodaethau busnes i drafod datblygiad y diwydiant.

Fel cwmni goleuo blaenllaw gyda brand enwog, rydym yn un o'r chwaraewyr pwysicaf sy'n arwain cyfeiriad diwydiant goleuadau Tsieineaidd. Yn seiliedig ar y cyfan uchod, cawsom y bwth brand allweddol ar ffair canton a pharhaodd am fwy na 10 mlynedd.

Yn 2015, Dyma gyfle.

 

Trwy gyrraedd partneriaeth strategol yn swyddogol ym mis Rhagfyr 2015 ar ôl llofnodi cytundeb cydweithredu strategol rhwng arweinwyr gorau'r cwmni Almaeneg a chynrychiolwyr ei gymar Tsieineaidd yn yr Almaen, mae'r Almaen Liper Electric Co, Ltd gyda ni wedi cynnal cydweithrediad cyffredinol, gan nodi a cam newydd yn natblygiad Liper.Mae cludwr awyrennau yn y diwydiant goleuo rhyngwladol yn dechrau hwylio......

Byddwn yn integreiddio technolegau diwydiannol uwchraddol yr Almaen yn llawn ac yn gwella ysbryd yr Almaen i gyflawni rhagoriaeth mewn perfformiad a datblygiad cynaliadwy, er mwyn darparu atebion goleuo integredig o'r radd flaenaf ar gyfer y goleuadau masnachol byd-eang, goleuadau dan do a goleuadau awyr agored.Nid yn unig y mae'n estyniad o gynllun strategol y ddwy ochr, ond bydd y patrwm cydweithredu a'r strategaeth newydd yn dod ag effaith bellgyrhaeddol ar y diwydiant goleuadau LED.

 

a

Ein Ffatri

53
62
71

Tystysgrifau

Yr oeddym wedi gwneyd gogon- iant dirifedi, ond y mwyaf newydd, gwell, a harddach yw ein hamcan yn ddi-baid.

Mae Liper wedi ymrwymo i hyrwyddo ffordd o fyw gwyrdd, cytûn a charbon isel, creu byd goleuo o ansawdd uchel ar gyfer y byd i gyd, a goleuo bob dydd i bawb!

Mae golau liper yn taenu ar y tir melyn ac yn gadael i bobl werthfawrogi crisial technoleg wyddonol a chelfyddydau.

Mae liper yn gwneud y byd yn fwy arbed ynni !!!

Amdanom ni

Anfonwch eich neges atom: