Ölçeg Mugt EC Down Light

Gysga düşündiriş:

CE CB SAA RoHS
3W / 6W / 12W / 18W
IP20
50000s
2700K / 4000K / 6500K
Alýumin
IES bar


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

IES Faýly

Maglumatlar sahypasy

ululykdaky EC pes ýagtylyk
Model Kuwwat Lumen DIM Önümiň ululygy Kesiş
LP-DL03EC01-Y 3W 210-240LM N ∅85x25mm ∅40-75mm
LP-DL06EC01-Y 6W 430-510LM N ∅116x25mm ∅55-105mm
LP-DL12EC01-Y 12W 880-1020LM N ∅166x25mm ∅55-155mm
LP-DL18EC01-Y 18W 1450-1530LM N ∅219x25mm ∅55-210mm

Bazardaky iň meşhur LED yşyklaryň birine göz aýlanyňyzda, köp müşderi inçejik panel çyrasy hakda ýatlamaly.Şeýle-de bolsa, häzirki döwürde näzik ýeterlik däl.Has köp alyjy ýagtylygyň aşagyndaky sazlanyp bilinýän deşik ululyklaryny gözleýär.

Kesiň -Eger gurnamagyň ölçegi yza çekilen önüm bilen gabat gelmeýän bolsa, kelle agyry duýmaly.Alyjylar köp wagt ýitirmeli we goşmaça iş çykdajylaryny tölemeli.Içerki yşyklandyrylan çyralarymyz, diwaryň ululygyny uly aralyk bilen sazlap biler.Mysal üçin, 3W deşik ululygy 25mm, 18W 60 mm bolup biler.Indi gurnama ululygynyň ýalňyşlygy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

Parametriň artykmaçlygy -Içerki yşyk çyrasy üçin ulanylsa, CRI we şöhle burçy göz öňünde tutulýar, bu sazlanylýan çyranyň CRI hünär integrirlenen sfera tarapyndan synagdan soň 80-e ýetip biler.Şöhle burçy garaňky otagda barlanandan soň 120 dereje töweregi.Taslama teklip edilse, yşyklandyryş effektlerini görkezmek üçin IES faýly hem hödürlenip bilner.

Islendik talap, şu gün biziň bilen habarlaşyp, sitata alyň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň: